Waaraan moet uw veiligheidssysteem voldoen?

Met behulp van een specialist stelt u van tevoren goed vast waaraan het veiligheidssysteem moet voldoen. Dit wordt vastgelegd in het Programma Van Eisen.

Programma van Eisen

Voor de juiste aanschaf en een goed ontwerp van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie is het essentieel dat de uitgangspunten waaraan het systeem moet voldoen, goed zijn vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE).

MEBA beveiligingen voor een passend Programma van Eisen

Bij de uitgangspunten in het Programma van Eisen wordt speciaal gekeken naar de plaatselijke omstandigheden. Mogelijke storingsbronnen omtrent de veiligheid van de organisatie worden vroegtijdig gesignaleerd en in kaart gebracht, zodat hier in de ontwerpfase rekening mee gehouden kan worden. MEBA beveiligingen kan u hierin als erkend PvE-opsteller uitstekend ter zijde staan. We hebben meerdere hoofdbrandmeesters in dienst die een Programma van Eisen integraal kunnen uitwerken. Tevens kunnen we namens uw bedrijf overleg uitvoeren met de betrokkende partijen zoals gemeente, brandweer en verzekeraar.