Wet en regelgeving

Uw vraag onze expertise

Bouwbesluit 2012

Het bouwbesluit 2012 bevat de minimale voorschriften voor het bouwen, verbouwen en gebruiken van gebouwen. Deze minimale voorschriften worden in de vorm van functionele en prestatie-eisen opgesteld. Dus bent u in het bezit van een bestaand gebouw, gaat het om tijdelijke bouw, een verbouwing of geheel nieuw te bouwen pand, dan is het verplicht om hierbij te voldoen aan de voorschriften in het bouwbesluit. De nood & vluchtweg verlichting komt voor een belangrijk deel voort uit de minimale voorschriften in het bouwbesluit 2012, maar ook uit de arbeidsomstandighedenwet.

Arbeidsomstandighedenwet  (ARBO)

De arbeidsomstandigheden wet, kortweg ARBO genoemd, regelt in Nederland de voorwaarden voor gezond en veilig werken. Medewerkers moeten hun werk kunnen doen zonder lichamelijke of geestelijke problemen op te lopen. De arbowet geeft richting aan beleid en arbeidsomstandigheden die daar aan voldoen. De nood en vluchtweg verlichting draagt bij aan veilige werk omstandigheden en een snelle ontvluchting van de werkplek ook het afsluiten van gevaarlijke werkprocessen is mogelijk door noodverlichting. Vanuit de arbo wetgeving komen in veel gevallen nog aanvullende eisen voor noodverlichting.