Is uw integrale brandveiligheid op orde?

Als gebouweigenaar of -gebruiker is het essentieel om de brandveiligheid op orde te hebben.

Hierbij zijn wet- en regelgeving leidend. Zo moet een gebouw altijd voldoen aan de wettelijke voorschriften van het Bouwbesluit 2012. Daarin staan voorschriften over bijvoorbeeld:

  • Het bestrijden van brand met blusmiddelen;
  • Brandcompartimentering;
  • Veilig vluchten;
  • Brandmeld- en ontruimingsinstallatie.

In dit artikel leest u waar u aan moet denken als het gaat om wet- en regelgeving en wat een UitgangsPuntenDocument inhoud.

Aan welke wet- en regelgeving moet u voldoen?

In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval bij gebouwen waar veel mensen samenkomen. Ook moet u in sommige gevallen een gebruiksmelding doen bij de gemeente. Tot slot kan een gelijkwaardige oplossing benodigd zijn om alsnog te voldoen aan het wettelijke minimale veiligheidsniveau.

Welke regels voor u gelden hangt af van de specifieke situatie. Wordt er gewerkt met (brand)gevaarlijke stoffen? Welke functie heeft het gebouw? Hoeveel mensen komen er in het gebouw en is het toegankelijk voor publiek? Gaat u met deze vragen aan de slag, dan is het aan te bevelen een UitgangsPuntenDocument (UPD) brandbeveiliging met keurmerk op te laten stellen.

Wat is een UitgangsPuntenDocument?

In het UPD worden de volgende zaken genoemd: beschrijving van de situatie, het doel van de brandbeveiliging, de brandveiligheidsrisico’s, de gemaakte keuzes en de uitwerking van het brandbeveiligingsconcept. Het brandbeveiligingsconcept is het samenhangend geheel van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen waarmee het risico op brand tot een aanvaardbare omvang wordt teruggebracht. Deze maatregelen worden ook wel BIO maatregelen genoemd.

Het doel van het UPD is afspraken over brandbeveiliging duidelijk vast te leggen tussen gebruiker, bevoegd gezag en verzekeraar. Daarom is het een belangrijk document in het vergunningstraject met het bevoegd gezag en vaak ook voor het contract met de (brand)verzekeraar.

Een UitgangsPuntenDocument laten opstellen?

Sinds kort beschikt MEBA beveiligingen over twee gediplomeerde UPD /Programma Van Eisen opstellers die het complete concept van brandveiligheid kunnen beoordelen en adviseren. Wij stellen dan ook graag een UitgangsPuntenDocument voor u op.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.