Bouwbesluit 2012

Sinds het nieuwe Bouwbesluit van 1 april 2012 vinden er vele veranderingen plaats in de regelgeving. Voldoet uw gebouw nog wel aan de wettelijke eisen?

Wet- en regelgeving

Een brandmeldinstallatie is bedoeld om in geval van calamiteiten extra veiligheid te bieden voor de in het gebouw aanwezige personen. Wanneer een brandmeldinstallatie niet goed wordt onderhouden en slecht functioneert, draagt dit niet bij tot de gewenste veiligheid.

Verplicht onderhoud door beheerder brandmeldinstallatie

De Wet- en Regelgeving omtrent Brandveiligheidsinstallaties staat niet stil. In de huidige regelgeving wordt aangegeven dat het onderhoud aan brandmeldinstallaties moet worden uitgevoerd overeenkomstig de NEN2654-1 &-2. Deze wettelijke bepaling houdt in dat er in ieder gebouw waar een brandmeldinstallatie aanwezig is, een beheerder brandmeldinstallatie moet zijn aangesteld. Deze beheerder moet in het bezit zijn van het certificaat: ‘beheerder brandmeldinstallatie’. Daarnaast zijn tevens de vereisten voor doelmatig beheer in de NEN2654-1 & -2 vastgelegd.

Juiste werking van brandmeldinstallatie

Een goed onderhouden brandmeldinstallatie biedt een juiste werking in geval van brand. Ook wordt door een juiste werking van een brandmeldinstallatie loze alarmmeldingen en onnodige ontruimingen voorkomen. MEBA beveiligingen kan het beheer van uw brandmeldinstallatie voor u uitvoeren, echter kunt u ook de cursus Beheerder Brandmeldinstallatie bij ons volgen, om zelf het verplichte onderhoud uit te voeren.