Een belangrijke rol bij brandveiligheid

Een ontruimingsalarminstallatie is van groot belang voor uw gebouw en draagt bij aan een snelle, geordende en veilige ontruiming van uw gebouw.

Ontruimingsalarminstallaties

Ontruimingsalarmering speelt een belangrijke rol bij brandveiligheid. Een ontruimingsalarminstallatie draagt bij aan een snelle, ordelijke en veilige ontruiming van een gebouw in geval van calamiteit, zoals bij brand. Mensen worden hiermee tijdig gewaarschuwd en worden op deze manier geholpen bij het in veiligheid brengen van henzelf.

Passende ontruimingsalarmering voor uw bedrijfsgebouw

Ontruimingsalarmering kan op verschillende manieren plaatsvinden. De keuze hierin is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de grootte van het gebouw, het aantal personen dat in het gebouw verblijft en de mate van zelfredzaamheid van de in het gebouw aanwezige personen. Er zijn twee typen van ontruimingsalarmering te onderscheiden: luid alarm en stil alarm. Luid alarm wordt over het algemeen toegepast in gebouwen waar mensen goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen. Stil alarm wordt toegepast in gebouwen waar mensen hulp nodig hebben bij het in veiligheid brengen van zichzelf.

Levering van verschillende typen ontruimingsalarminstallaties

MEBA beveiligingen is gespecialiseerd in diverse soorten ontruimingsinstallaties. Wij leveren ontruimingsinstallaties die geïntegreerd zijn met een brandmeldinstallatie en daarnaast leveren we onder andere stand-alone ontruimingsinstallaties, zoals een type A gesproken woord, eventueel in meerdere talen.