Proefbrand

Bekijk de proefbrandvideo en zie de werking van de brandmeldinstallatie middels thermische melders.

Proefbrand

De norm NEN2535, aangestuurd vanuit het Bouwbesluit 2012, borgt de kwaliteit van een brandmeldinstallatie. In deze norm wordt onder meer beschreven welke brandgrootte toegepast dient te worden:

  • Brandgrootte 1 of 2 voor optische brandmelders
  • Brandgrootte 5 voor hooggevoelige melders zoals lasermelders en ASD-systemen
  • Brandgrootte 7 voor thermische melders

Waarom een proefbrand?

In bepaalde gevallen dient de werking van een brandmeldinstallatie te worden aangetoond middels een proefbrand. Reden hiervoor kan zijn dat wordt afgeweken van de projecteringsrichtlijnen of als de ruimte niet voldoet aan de omschrijving in de NEN2535 van een standaardruimte (hoogte, luchtsnelheid, belemmeringen voor het opstijgen van rook). Dit alles dient in het Programma van Eisen te worden vastgelegd.

MEBA beveiligingen kan deze proefbranden, zoals vastgelegd in de NEN2535, met de grootste zorg voor u uitvoeren. Wij beschikken over de genormaliseerde apparatuur en ontzorgen u door het organiseren van de proefbrand.