Is uw integrale brandveiligheid op orde?

Is uw integrale brandveiligheid op orde? Als gebouweigenaar of -gebruiker is het essentieel om de brandveiligheid op orde te hebben. Hierbij zijn wet- en regelgeving leidend. Zo moet een gebouw altijd voldoen aan de wettelijke voorschriften van het Bouwbesluit 2012. Daarin staan voorschriften over bijvoorbeeld: Het bestrijden van brand met blusmiddelen;Brandcompartimentering;Veilig vluchten;Brandmeld- en ontruimingsinstallatie. In [...]